Neler İstiyoruz?

¨ Araştıran, inceleyen, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, analiz yapabilen, uygulama ve proje çalışmalarına önem veren bir okul olalım.

¨ Yaparak, yaşayarak, öğrenme ortamı oluşturalım.

¨ Çocuklarımızda en üst düzeyde kalıcı davranış değişikliği gerçekleştirelim.

¨ Çocuklarımıza küçük yastan itibaren ilgi ve yetenekleri doğrultusunda beceriler kazandıralım.

¨ Anne ve babaları bilinçlendirerek, eğitim ortamına katarak, Okul-Aile işbirliğinin sürekliliğini sağlayalım.

¨ Doğru yaklaşımlar kullanarak olumlu alışkanlıklar kazandırıp, sağlıklı bir beden ve ruh yapısının temellerini atalım.

¨ Öz bakım becerilerini geliştirip, zihinsel ve duygusal olgunluk kazandırarak öğrencilerimizi başarılı bir okul hayatına hazırlayalım.

¨ Velilerimizi eğitim – öğretim sürecine dâhil edelim.

¨ Çevre bilincine sahip, kendi ve başkalarının hakkını koruyan ve tanıyan bireyler yetiştirelim.

¨ Öğrenme isteği duyan, meraklı, aktif, üretken, zamanını verimli kullanabilen neşeli çocuklar yetiştirelim.

¨ Sosyal ortamlarda var olabilen, çevresiyle ve arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurabilen çocuklar yetiştirelim.

¨ Olumsuzluk ve sorunlarla başa çıkabilen bireyler yetiştirelim